Váš košík je prázdny!

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy pre tovar označený písmenom A:

1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho BERGER Capital, s. r. o., časť Odstúpenie od zmluvy, ktoré sú zverejnené na https://www.shopinguj.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/.

2. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je potrebné doručiť na adresu BERGER Capital s.r.o., Hlavné námestie 23, 936 01 Šahy, info@shopinguj.sk

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy pre tovar označený písmenom B:

1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho Martin Guča, článok 5, ktoré sú zverejnené na https://www.kabelkovyslon.cz/Stranky/Obchodni-podminky.

2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné doručiť na adresu Martin Guča, Horní 3030/96, 700 30 Ostrava - Bělský Les, obchod@kabelkovyslon.cz